Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php5.2/lib/php/inc/timeline_ajax.php) is not within the allowed path(s): (/home/skylemon/:/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/sbin/:/usr/bin/:/usr/local/bin/:/usr/local/sbin/:/bin/:/sbin/) in /home/skylemon/domains/wakacjenawalizkach.pl/public_html/wp-content/themes/dzen/functions.php on line 32
Ubezpieczenia turystyczne - dodatkowe świadczenia | Wakacjenawalizkach.pl
Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php5.2/lib/php/inc/dynamic_css.php) is not within the allowed path(s): (/home/skylemon/:/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/sbin/:/usr/bin/:/usr/local/bin/:/usr/local/sbin/:/bin/:/sbin/) in /home/skylemon/domains/wakacjenawalizkach.pl/public_html/wp-content/themes/dzen/functions.php on line 111

Ubezpieczenia turystyczne – dodatkowe opcje

Standardowa polisa turystyczna zawiera ubezpieczenie kosztów leczenia i usługi assistance – jednak ten zakres ochrony może być niewystarczający dla aktywnych podróżników. Koniecznością staje się rozszerzenie ochrony przez zakup dodatkowych klauzul. Z jakich dodatkowych opcji w ubezpieczeniach turystycznych warto skorzystać?

Innego wyboru dokona miłośnik sportów ekstremalnych, z kolei pracownik za granicą wybierze ubezpieczenie, które ochroni go finansowo na skutek wypadków w pracy – czy to fizycznej, czy biurowej. Rozszerzonej ochrony ubezpieczeniowej wymagają kobiety w ciąży, osoby w podeszłym wieku oraz chorzy przewlekle. Wybór podstawowej wersji ubezpieczenia nie gwarantuje otrzymania odszkodowania za szkodę powstałą wskutek m.in. uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wykonywania pracy za granicą, powikłań w ciąży, choroby przewlekłej.

Uprawiasz sport? Ubezpiecz się!

Niezależnie od tego, czy uprawiasz:

  • sporty letnie i zimowe,
  • wysokiego ryzyka,
  • wyczynowe,
  • ekstremalne,

powinieneś wiedzieć, że standardowe ubezpieczenie NNW może nie obejmować szkód wyrządzonych podczas uprawiania sportów kwalifikowanych do jednej z powyższych kategorii. Przed wyborem ubezpieczenia upewnij się, że szkoda poniesiona podczas uprawiania sportu nie znajduje się na liście wyłączeń odpowiedzialności, ponieważ w takim wypadku nie uzyskasz odszkodowania od TU.

Poinformuj ubezpieczyciela o chorobach

Towarzystwa ubezpieczeniowe definiują chorobę przewlekłą jako długotrwałe schorzenie, które wymaga stałego leczenia, przy czym różnie określają czas trwania takiej choroby w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Osoba chorująca przewlekle, np. na nadciśnienie, cukrzycę, chorobę wieńcową, astmę, musi liczyć się ze zwyżką składki ubezpieczeniowej (nawet do 500% ceny podstawowej!), ponieważ podstawowe ubezpieczenie turystyczne nie daje ochrony finansowej na wypadek nagłego zaostrzenia się choroby przewlekłej, wymagającego leczenia i hospitalizacji.

Przed wyjazdem za granicę należy się dowiedzieć, czy nasz stan zdrowia nie stwarza żadnych przeciwskazań do odbycia podróży. Jeżeli takie przeciwskazania istnieją, a ubezpieczony zignorował zalecenia lekarza lub w ogóle nie wziął pod uwagę możliwości ich istnienia, TU ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania z powodu ukrycia przesłanek zdrowotnych. Podobnie będzie w przypadku, w którym przed wyjazdem za granicę ubezpieczony otrzymał wskazania do operacji lub hospitalizacji, czego się nie podjął – i wyjechał na wakacje.

Praca za granicą a ubezpieczenie turystyczne

W zależności od tego, czy jesteś pracownikiem fizycznym, czy umysłowym, będziesz potrzebować rozszerzenia ubezpieczenia podróży za granicę o ryzyka związane z podjęciem pracy tymczasowej. TU definiuje pracę fizyczną i umysłową w OWU, dodatkowo rozróżniając ciężką pracę fizyczną, wykonywaną na wysokościach lub pod ziemią, z użyciem specjalnych narzędzi czy substancji chemicznych. Jeżeli klient towarzystwa ubezpieczeniowego będzie wykonywał jednocześnie pracę fizyczną i biurową, ubezpieczyciel założy ryzyko dla tej pierwszej.

Polisa dla pracownika za granicą powinna zakładać także ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – TU wypłaci odszkodowanie osobie trzeciej, która odniosła szkodę w wyniku działania osoby ubezpieczonej podczas pracy.

Brak sprecyzowania warunków pracy przez podpisaniem umowy może poskutkować brakiem wypłaty odszkodowania z powodu poniesionej lub wyrządzonej szkody!

Inne opcje dodatkowe: ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego

Zarówno swój bagaż podróżny, jak i sprzęt sportowy możesz ubezpieczyć na wypadek:

  • kradzieży z włamaniem,
  • uszkodzenia,
  • całkowitego zniszczenia.

Jednak żeby mieć pewność, że odszkodowanie zostanie wypłacone, bagaż i sprzęt sportowy musi być odpowiednio przechowywany – jeżeli ubezpieczyciel uzna, że szkoda wyniknęła z sytuacji objętej wyłączeniem odpowiedzialności, nie otrzymasz rekompensaty finansowej. Brak odszkodowań często wynika z niewłaściwego przechowywania bagażu czy sprzętu – np. w źle zamkniętym bagażniku samochodu zaparkowanego na niestrzeżonym parkingu, trzymania cennych przedmiotów w namiocie, pokoju na parterze przy otwartym oknie. Trzeba pamiętać, że wyłączenia odpowiedzialności mogą obejmować utratę lub opóźnienie bagażu podczas podróży samolotem.

Przy wyborze ubezpieczenia bagażu lub sprzętu sportowego należy się znać różnicę między ubezpieczeniem na wartość odtworzeniową oraz wartość rzeczywistą (amortyzowaną). Pierwsza pozwala na odkupienie takiego samego sprzętu, w przypadku drugiej – odszkodowanie zostaje pomniejszone o stopień zużycia technicznego (liczonego w latach użytkowania) utraconej lub uszkodzonej rzeczy.

Warto także upewnić się, co TU rozumie pod pojęciem „bagaż” – niektórzy ubezpieczyciele proponują klientom osobne ubezpieczenie bagażu i sprzętu elektronicznego, w pierwszym czyniąc uszkodzenia owego sprzętu wyłączeniami odpowiedzialności.

Dokładne przeanalizowanie swoich potrzeb oraz ryzyka stanowi podstawę do wyboru dobrego ubezpieczenia na podróż za granicę – takiego, które faktycznie gwarantuje rekompensatę finansową w przypadku najbardziej prawdopodobnych nieszczęść, jakie mogłyby nas spotkać.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *